21. února 2019 | 09:00

Workshop s tématem Ultrasonografická Elastografie

Workshop Hotel Golf, Praha

21. 2. 2019 jsme v hotelu Golf v Praze pořádali první ročník semináře, který se zabýval tématem Ultrasonografická elastografie.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám pana doktora MUDr. K. Kukulskeho, který je naším aplikačním specialistou z centrály HITACHI. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s elastografií přijali pan primář MUDr. K. Dvořák z KN Liberec s přednáškou na téma SHW v klinické praxi a pan doktor MUDr. V. Hejda z FN Plzeň s přednáškou na téma Využití RTE v klinické praxi.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshop na třech ultrazvukových přístrojích typu HITACHI Arietta 70 a HITACHI Arietta 850, kde si účastníci mohli vyzkoušet oba typy elastografie – ShearWave elastografii, která je metodou budoucnosti pro neinvazivní vyšetření stupně fibrózy jater, a také  RealTime elastografii, u které se elastické vlastnosti tkání určují na základě rozdílu UZ signálu před a po kompresi tkáně.

Jsme rádi za hojnou účast a plnou obsazenost semináře lékaři z České i Slovenské republiky a doufáme, že jak teoretická tak praktická část jim bude přínosem pro jejich další využití při elastografickém vyšetření pacientů.

Tým PROMEDICA INSTITUT

 

 

Prezentace ke stažení:

Elastography 2019

Elastography in Liver evaluation

Elastography rectal intestin 2019

Princip RTE SHW

Elastography in evaluation LF 01_2018 MS

Elasto RTE

PSWE v klinické praxi