09. října 2019 | 08:00

Workshop s tématem Ultrasonografická Elastografie II

Workshop Hotel Golf, Praha

Dne 9. října 2019 PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s Klinickým centrem ISCARE upořádali pro divizi Zdravotnických technologií společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., v Hotelu Golf v Praze, druhý běh I. ročníku semináře, který se zabýval tématem ultrasonografická elastografie.

Dopolední část programu byla věnována přednáškám Dr. Kukulského (aplikační specialista HITACHI). Své zkušenosti s elastografií  prezentovali také další přední odborníci z řady nemocničních pracovišť –  Dr. Dvořák, KN Liberec, Dr. Hejda, FN Plzeň, Dr. Gottfriedová a Dr. Taimr,  IKEM a MUDr. Machková, ISCARE.

Po teoretické bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshop na čtyřech ultrazvukových přístrojích typu HITACHI Arietta 70 a HITACHI Arietta 850. Zájem o vyzkoušení práce s ultrazvuky byl značný a účastníci živě diskutovali problematiku vyšetřování a analýzu zjištěných dat.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

Jsme velmi potěšeni hojnou účastí a doufáme, že jak teoretická tak praktická část bude všem účastníků přínosem.