25. října 2018 | 08:00

Well-being pro zdravotníky

Workshop Praha

 

V pražském hotelu Golf Prague se 25. října uskutečnilo 2. setkání vrchních sester a zdravotníků z různých nemocnic a oddělení z celé České republiky

Program s názvem: „PÉČE PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY“ aneb STRES MANAGEMENT A BUDOVÁNÍ ODOLNOSTI” přednášela Ing. Romana Tichá (AMBITIONPRO.cz).

Tento seminář byl koncipován, jak poznat a pochopit sám sebe, odstranit vědomé i nevědomé emocionální příčiny stresů, přijetí zodpovědnosti za stav fyzického těla, chápání a porozumění požadavkům těla, psychologie zdraví – psychosomatika.

Proběhly i praktické ukázky, kde se účastnice seznámily s nácvikem relaxačních a regeneračních technik dýchání, které má vliv na koncentraci a doplnění energie. Každá z klientek si vytvořila svůj VISION BOARD.

Na závěr semináře proběhlo sdílení a posílení v kruhu, které bylo velmi příjemné, přátelské a většina klientek si odnesla pozitivní dojem z pěkně prožitého dne.

Akce je zařazena ČAS do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.