15. listopadu 2017 | 09:00

Well-being workshop pro zdravotníky

Workshop Praha 2

Program s názvem:  „PÉČE PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY“ aneb „KDO PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY, POTŘEBUJE PÉČI“ vedla PhDr. Blanka Křemenáková (5K CONSULTING s.r.o.) a byl koncipován jako praktický návod, jak pěstovat zdraví, štěstí a prosperitu v osobním i profesním životě. Formou semináře a praktických ukázek se účastnice seznámily s tím, jak podpořit: zdraví a sílu těla, jasnou a čistou mysl, emocionální pohodu a lehkost a smysluplnost života.

Bezprostřední ohlasy byly více než pozitivní. Moc se líbilo propojení s čerstvě uvařeným menu, mělo to i velký vliv na celkově uvolněnou atmosféru. Také velmi zaujal výhled na kousek Prahy, to ocenily především účastnice mimo hlavní město. Sestry byly potěšeny dárkem, který jsme jim věnovali – karimatky využily v průběhu dne při nácviku uvolnění a meditace. Celkově to bylo moc příjemné a dá se říci i přátelské, místy až neformální setkání a určitě si většina účastnic odnesla minimálně dojem z pěkně prožitého dne.  Na závěr akce účastnice obdržely certifikáty.

Děkujeme!