23. května 2019 | 08:00

Trendy v ochraně personálu na operačních sálech a sterilizaci

Seminář Hotel Golf, Praha

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s divizemi Dezinfekce a sterilizace a Operační program společnosti Promedica, zorganizoval 23. května 2019 odborný seminář s tématem Trendy v ochraně personálu na operačních sálech a sterilizaci v příjemném prostředí Hotelu Golf v Praze. Přednášky byly věnovány širokému spektru témat a průřezově se zabývaly řadou problémů, se kterými se pracovníci na operačních sálech a sterilizacích setkávají. Zahraniční lektoři  přednášeli především o rozdílných metodách ve sterilizaci (Kontejnery vs. měkké obaly), nových materiálech (SMS materiály) a nových koncepcích při zajištění vyššího hygienického standardu na operačních sálech.

Velká část přednášek se soustředila na vhodné používání rukavic jako OOP jejich správný výběr. Velmi podnětná byla přednáška o bezpečnosti personálu z pohledu ústavního hygienika. Na závěr všech přenášek měli účastníci možnost vznášet dotazy a připomínky. Diskuse byly velmi živé a účastníci si vyměňovali svoje i mezi sebou.
Všichni dotazovaní účastníci se pochvalně vyjádřili jak o obsahu semináře, tak o organizaci akce jako takové. Semináře se zúčastnilo 48 odborníků různých specializací. Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Českou asociací sester.

Proběhlo 8 přednášek, které předneslo 7 přednášejících. Pět přednášek bylo předneseno v angličtině zástupci společností Halyard, Ansell a Ecolab.