29. března 2019 | 00:00

Prevence a léčba dekubitů. Léčivá moc materiálů vlhké terapie

Seminář Hotel D1 - Ostrovačice

Poslední březnový pátek zorganizoval PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s Úrazovou nemocnicí v Brně a divizí Léčba ran společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., v příjemném prostředí nového hotelu D1 v Ostrovačicích odborný seminář s tématem Prevence a léčba dekubitů, léčivá moc vlhké terapie. Program přednášek byl postaven především na pacientských kazuistikách a léčivých účincích nových materiálů. Na závěr akce proběhla velmi živá diskuse.

Všichni dotazovaní účastníci se pochvalně vyjádřili jak o obsahu semináře, tak o organizaci akce jako takové.

Odborným garantem byl prof. MUDr. Vladimír Krass Ph.D.

Na seminář se registrovalo 65 účastníků z řad nelékařských zdravotnických pracovníků a 9 lékařů.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Českou asociací sester a Českou lékařskou komorou byla udělena akreditace vzdělávací akce lékařů a ohodnocena 3 kredity.

Proběhlo celkem 6 přednášek, na kterých se prezentovalo 5 přednášejících.