31. března 2017 | 09:00

Odborný seminář na téma hygienické standardy

Konference Pardubice

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

31. března 2017 se v hotelu Euro v Pardubicích konal odborný seminář na téma „Testovací normy dezinfekčních prostředků pro zdravotnictví a hygienické standardy“.

Seminář proběhl pod záštitou PROMEDICA INSTITUTU ve spolupráci se dvěma předními výrobci dezinfekčních prostředků – Ecolab Hygiene, s.r.o. a Hartmann-Rico, a.s.

Oslovili jsme nejen státní autority z oboru hygieny a epidemiologie, ale také nemocniční hygieniky, kteří se ne vždy lehce orientují v takto složité problematice.

Hlavní příspěvek přednesl Dr. Bernhard Meyer, který působí jako odborný konzultant pro vývoj a aplikaci dezinfekčních přípravků společnosti Ecolab a Senior Staff Scientist oddělení výzkumu a vývoje divize Healthcare EMEA. Zároveň je členem pracovní skupiny WG1 a WG5 CEN TC 216 pro vývoj testovacích metod dezinfekčních přípravků a soustavnou revizi EN 14885 (tzv. standard standardů). Dr. Meyer objasnil platné testovací normy na jednotlivé mikrobiologické účinnosti a seznámil účastníky s vizí pracovní skupiny WG5.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Další velmi zajímavé téma přednesl Petr Havlíček ze společnosti Hartmann-Rico, a.s. Jeho přednáška se zaměřením na compliance hygieny rukou je pro nemocniční zařízení nedílnou součástí udržení hygienického standardu a snížení rizika výskytu nozokomiálních nákaz. Pan Havlíček seznámil účastníky s několika metodikami sledování comliance hygieny rukou.

Ing. Pavel Táborský ze společnosti Ecolab Hygiene, s.r.o. přednesl účastníkům nejnovější trendy v monitoringu úklidu HTO (plochy a předměty s vysokou hladinou kontaktů). Tato problematika je stěžejní pro nemocnice právě v oblasti výskytu a snižování nozokomiálních nákaz.

Náplň semináře nabídla účastníkům nejen možnost zorientovat se v problematice testovacích metod dezinfekčních přípravků, ale zároveň jim umožnil seznámit se s nejnovějšími trendy vedoucími ke zvýšení hygienických standardů v nemocničních zařízeních.

Odborný seminář na téma „Testovací normy dezinfekčních prostředků pro zdravotnictví a hygienické standardy“ hodnotili účastníci jako přínosný a ocenili především profesionální zázemí a podmínky, které PROMEDICA INSTITUT vytváří pro rozvoj a využití nových technologií a informací v medicíně, přesně v duchu hesla: ,,Znalosti zachraňují“.

[/lgc_column]